Úvodní stránka   |   Kontakt   |   Česky   |   English

Znalci

Znalecké posudky je třeba vypracovat:


- při převodu nemovitého majetku, tedy při jeho prodeji, darování a dědění

- při použití nemovitého majetku jako zajištění půjček - standardní hypotéky, americké hypotéky, úvěry bez dokazování příjmu, úvěry ze stavebního spoření atd.

- při soudních sporech o nemovitý majetek, vyrovnání společného jmění manželů (SJM) a restitucích

- při exekucích, konkurzech a vyrovnáních, při vypořádání pohledávek věřitelů

- při dražbách nemovitostí

- při vkládání nemovitostí do majetku obchodních společností

Zpracujeme pro vás znalecký posudek

Server odhadonline.cz spolupracuje se odhadci v oboru oceňování nemovitostí v celé České republice

Jsme proto schopni pro Vás zpracovat znalecký posudek jakékoliv nemovitosti.

Stačí nás kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře...

Použití

Pro vpravo uvedené situace budete až na zpracování odhadů pro banky vždy potřebovat znalecký posudek. Ten mohou vypracovat pouze znalci jmenovaní soudy a ministerstvem spravedlnosti a odhadci s příslušným vázaným živnostenským oprávněním. Pro potřebu ocenění nemovitostí jako zástavy úvěru můžete využít pouze služeb certifikovaného odhadce, jež s bankou, u které si půjčujete, spolupracuje.

Služby odhadonline.cz

Server odhadonline.cz pro vás může zpracovat jak znalecký posudek, o který můžete zažádat prostřednictvím výše uvedeného odkazu, tak tzv. expresní odhad, díky kterému můžete jednoduše zjistit obvyklou cenu jakékoliv nemovitosti v České republice. Toto ocenění nemovitosti nelze použít v vpravo uvedených situacích, k tomu je třeba posudku.

Užitečné odkazy:

Ministerstvo spravedlnosti
Zákon o oceňování majetku
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Zákon o znalcích a tlumočnících