Úvodní stránka   |   Kontakt   |   Česky   |   English

Znalci

Znalecké posudky je třeba vypracovat:


- při převodu nemovitého majetku, tedy při jeho prodeji, darování a dědění

- při použití nemovitého majetku jako zajištění půjček - standardní hypotéky, americké hypotéky, úvěry bez dokazování příjmu, úvěry ze stavebního spoření atd.

- při soudních sporech o nemovitý majetek, vyrovnání společného jmění manželů (SJM) a restitucích

- při exekucích, konkurzech a vyrovnáních, při vypořádání pohledávek věřitelů

- při dražbách nemovitostí

- při vkládání nemovitostí do majetku obchodních společností

Zpracujeme pro vás znalecký posudek

Server odhadonline.cz spolupracuje se znalci v oboru oceňování nemovitostí v celé České republice

Jsme proto schopni pro Vás zpracovat znalecký posudek jakékoliv nemovitosti.

Stačí nás kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře...

Znalec x odhadce

Pro vpravo uvedené situace budete až na zpracování odhadů pro banky vždy potřebovat znalecký posudek. Ten mohou vypracovat pouze znalci jmenovaní soudy a ministerstvem spravedlnosti. Pro potřebu ocenění nemovitostí jako zástavy úvěru můžete využít pouze služeb certifikovaného odhadce, jež s bankou, u které si půjčujete, spolupracuje.

Často se rovněž můžete setkat s nabídkou vypracování odhadu nebo ocenění. Zpravidla jsou těmito termíny označované posudky zpracovávané právnickými a fyzickými osobami, které nejsou znaleckými ústavy nebo znalci, a realitními kancelářemi. Jejich posudek proto nemůžete v vpravo uvedených situacích použít.

Služby odhadonline.cz

Server odhadonline.cz pro vás může zpracovat jak znalecký posudek, o který můžete zažádat prostřednictvím výše uvedeného odkazu, tak tzv. expresní odhad, díky kterému můžete jednoduše zjistit obvyklou cenu jakékoliv nemovitosti v České republice. Toto ocenění nemovitosti nelze použít v vpravo uvedených situacích, k tomu je třeba posudku znalce.

Užitečné odkazy:

Ministerstvo spravedlnosti
Zákon o oceňování majetku
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Zákon o znalcích a tlumočnících